काठमाण्डुमा पुनः बर्डफ्लु भेटियो, एकैदिन साढे १५ हजार पन्छी नष्ट

;"o{ljgfos gu/kflnsf ! blwsf]6l:yt dw'/fd Gof}kfg]n] ;+rfng u/]sf] cg':s[t s'v'/f kmfd{sf ! xhf/ #&% a|f]O{n/ s'v'/fdf a8{ˆn' e]l6P kl5 uP/ftL kmfd{sf s'v'/f gi6 ub}{ . tl:j/ M /.d]z lu/L, eQmk'/, /f;;

काठमाण्डौको तारकेश्वर नगरपालिकामा फेरि बर्ड फ्लू भेटिएको छ ।
तारकेश्वर नगरपालिका १ साङ्लाफाँटमा हिजो एकैदिन साढे १५ हजार पन्छी नष्ट गरिएको जानकारी दिएको छ । विभागले ५६५७ लेयर्स कुखुरा, ७२३६ ब्रोइलर कुखुरा, २५०४ लोकल कुखुरा, ५० टर्की, १७ बट्टाई, ३५७० अण्डा र ३००० केजी दाना नष्ट गरेको जनाएको छ ।
विभागले बर्डफ्लु नियन्त्रणका लागि ४ बुँदे अपिल जारी गर्दै फार्म परिसरमा जैविक सुरक्षाका विधिहरु अवलम्बन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
तारकेश्वर नगरपालिका १ मा नै यसअघि १४ सयभन्दा धेरै हाँस मारिएको थियो । यस्तै काठमाण्डौसहित सुर्खेतलगायत जिल्लाहरुमा पनि बर्ड फ्लूको सङ्क्रमण देखिएको छ । कुन(कुन ठाउँमा सङ्क्रमण छ भनेर आफूहरुले अध्ययन गरिरहेको पशुसेवा विभागले जनाएको छ ।

बर्ड फ्लूको सङ्क्रमण देखिएपछि मारिएका कुखुराका किसानलाई कसरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भन्नेबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठक बसेर निर्णय गरिने र २ देखि ३ महिनाभित्र किसानले क्षतिपूर्ति पाउने तारकेश्वर नगरपालिकाका वडा सदस्य कुँवरले बताए छ ।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here