नेपालका स्थानीय तह सम्बन्धि जानकारी

१.७४४ स्थानीय तहलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले
कहिले स्वीकृती दिएको हो ? वि.सं.२०७३ फागुन २२
२.७४४ स्थानीय तह कहिले राजपत्रमा प्रकाशित भई लागू
भएको हो ? वि.सं.२०७३ फागुन २७
३.हाल नेपालमा नगरपालिकाको संख्या कति रहेको छ ? २४६ वटा
४. हाल नेपालमा कति वटा गाऊँपालिकाहरु रहेका छन् ? ४८१ वटा
५. हाल नेपालमा कति ओटा महानगरपालिकाहरु रहेका
छ्न ? ४ वटा (काठमाण्डौ, भरतपुर, पोखरा लेखनाथ र ललितपुर)
६. हाल नेपालमा कति ओटा उप(महानगरपालिकाहरु रहेका
छन् ? १३ ओटा
७. सबैभन्दा ठूलो गाऊँपालिका कुन हो ? नाम्खा गाऊँपालिका, हुम्ला (२४१९.६४ व.कि।.मि)
८. सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका कुन हो ? शितगंगा नगरपालीका, अर्घाखाँची
९. सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका कुन हो ? पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका (४६४.२४ व.कि.मि.)
१०. सबैभन्दा ठूलो उप महानगरपालिका कुन हो ? घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ (५२२.२१ व.कि.मि)
११. सबैभन्दा सानो उप महानगरपालिका कुन हो ? विरगञ्ज उप महानगरपालिका, पर्सा (७५.२४ व.कि.मि.)
१२. सबैभन्दा सानो महानगरपालिका कुन हो ? ललितपुर महानगरपालिका (३६.१२ व.कि.मि.)
१३. सबैभन्दा सानो नगरपालिका कुन हो ? भक्तपुर नगरपालिका (६.८९ व.कि.मि. दोश्रो मध्यपुर ठिमि
१४. काठमाण्डौ महानगरपालिकाको जनसंख्या र क्षेत्रफल कति हो ? क्षेत्रफल ४९.४५ र जनसंख्या ९,७५,४५३ जना
१५. सबैभन्दा धेरै वडा कुन महानगरपालिकामा छन् ? पोखरालेखनाथ महानगरपालिका, कास्की ३३ ओटा (दोश्रो काठमाण्डौ ३२ ओटा)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here