४४८ प्राविधिकको समायोजन : १६८ प्रदेशमा, फाराम नभरेका पनि संघमै

फाजिलमा ३३ जना

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्राविधिक कर्मचारीहरुको समायोजन तिव्र ढंगले अगाडि बढाइरहेको छ । मन्त्रालयले राप द्धितिय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा मेटालर्जिकल ईन्जिनियरिङ्गको समायोजन गरेका छ । उनीहरुको संख्या जम्मा तीन जना मात्र छ । ती सबै संघमा समायोजन भएका छन् । यस्तै ८४ जना रा प द्धितिय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग स्यानिटरी कर्मचारीको समायोजन गरेको छ । जसमध्ये ३० कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन भएका छन् ।

यस्तै २७३ रापतृतीय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ्ग,स्यानिटरी कर्मचारीहरुको समायोजन सम्पन्न गरेको छ ।

जसमध्ये फाजिलमा ३३ जना परेका छन् भने १३८ कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन भएको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यता रा प द्धितिय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा मेट्रोलजिका ७ कर्मचारी संघमै समायोजन भएका छन् ।

राप द्धितिय श्रेणी नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा केमेस्ट्रीका २२ कर्मचारी संघमै समायोजन भएका छन् ।यस्तै नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा केमेस्ट्री रा प तृतीय श्रेणीका ५९ कर्मचारी सबै संघमै समायोजन भएका छन् । समायोजन फाराम नभर्ने ९ जना प्राविधिकको समायोजन संघमै गरिएको छ ।

LEAVE A REPLY