सेना दिवसमा टुँडिखेलमा प्यारासुट दुर्घटना

dxflzj/fqLdf k|bz{g ug]{ Kof/f;"6sf] nflu 6F'l8v]ndf z'qmaf/ cEof; ub}{ g]kfnL ;]gf . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;
टुँडिखेलमा आयोजना गरीएको सेना दिवसको अवसरमा आयोजित सैनिक कौशलका क्रममा एक जना सेना घाइते भएका छन्। टुँडिखेलमा सैनिक दिवस मनाउने क्रममा प्यारासुट नखुलेपछि सेनाका हवल्दार पूर्णबहादुर भण्डारी अनियन्त्रित भएर काठमाडौँ मल नजिकै फुटपाथमा खसेका छन्। उनको अहिले वीर अस्पताल उपचार भइरहेको छ ।
प्यारासुटको माध्यमबाट फ्रि–फल जम्प गर्ने क्रममा एक सैनिक घाइते भएका हुन्। उनी सिधै आकाशबाट जमिनमा खसेका थिए । नेपाली सेनाका प्रवक्ता याम प्रसाद ढकालका अनुसार ल्याण्डिङ गर्ने क्रममा दुर्घटना भएको पुष्टि गरेका छन्। नेपाली सेनाले हरेक वर्ष शिवरात्रिको दिन विविध कार्यक्रम गरेर सेना दिवस मनाउने गरेको छ ।

LEAVE A REPLY